Jeden Service Desk, jedno místo pro vaše požadavky

Help Desk, Service Desk, a další procesy
To je vše, co potřebujete v jednom ITSM řešení. Service Desk 365 je ITSM, Service Desk a Help Desk řešení, které integruje všechny základní procesy do jednoho nástroje. Jeho bohatá sada funkcí snadno analyzuje a optimalizuje váš IT výkon.

Spustit DEMO zdarma

Jeden Service Desk, jedno místo pro vaše požadavky

Asset management – dokonalá evidence majetku
Service Desk365 - Asset Management podpoří vaše standardy v pojmenovávání počítačů, tiskáren, serverů, místností, služeb apod. a systém sám pojmenuje nová zařízení. Pořádek v majetku je nejsnazší cesta k efektivnímu řízení služeb.

Spustit DEMO zdarma

Jeden Service Desk, jedno místo pro vaše požadavky

Configuration management – aktuální a přesný přehled
Service Desk 365 obsahuje Konfigurační databázi (CMDB) s automatizovanými discovery nástroji. Aktuální, přehledná a úplná Konfigurační databáze CMDB je základem pro úspěšné řízení celého ITSM.

Spustit DEMO zdarma

Jeden Service Desk, jedno místo pro vaše požadavky

Monitoring využívání aplikací
Měření skutečné aktivní práce rozlišuje mezi časem stráveným aktivní prací v softwarových aplikacích a časem, kdy v nich nebyla vyvíjena aktivní činnost (pohyb myší, psaní na klávesnici). Service Desk 365 tedy reportuje skutečné využívání aplikací a řídí proces efektivní správy licencí (SAM).

Spustit DEMO zdarma

Příspěvky

Jazykové verze Servicedesk365
Březen 24, 2016 | Comments 0

Servicedesk365 je k dispozici ve velkém množství různých jazyků. Klikněte zde pro kompletní seznam.

Více ...
Přidání administrátorů / assetů / modulů
Březen 21, 2016 | Comments 3

Přidávání administrátorů, majeteků a modulů je stejně jednoduché jako přidání nového licenčního klíče, a můžete tak učinit kdykoliv.

Více ...
Délka licence u ServiceDesk365
Březen 15, 2016 | Comments 1

ServiceDesk365 není produkt s doživotní licencí. Jedná se o službu nabízenou jako roční předplatné, zahrnující plnou podporu a softwarové aktualizace.

Více ...
Data po uplynutí trial verze
Březen 11, 2016 | Comments 1

Pro verzi on-premise, po zakoupení obdržíte nový aktivační klíč. Stačí jednoduše vyměnit zkušební aktivační klíč za nový, a všechna data vám zůstanou! Pro Cloud verzi budou data automaticky uložena.

Více ...
Kolik Servicedesk365 stojí?
Březen 8, 2016 | Comments 1

Požadavky každého zákazníka jsou individuální a z tohoto důvodu se i náš produkt upravuje přesně na míru každému zákazníkovi, aby zbytečně neplatil za něco co by nevyužíval. Cena Servicedesku365 se

Více ...
Asset
Únor 21, 2016 | Comments 2

Jako Asset chápeme každou sít nebo SNMP zařízení nebo majetek, který zapíšete ručně. To zahrnuje: pracovní stanice, servery, tiskárny, mobilní zařízení, směrovače nebo jakékoliv IT zařízení, které chcete zaznamenávat pro

Více ...

Reference

  • V rámci implementace řešení ServiceDesku 365 proběhla stavba katalogu služeb a základních procesů na základě metodiky ITIL s definicí a nastavení patřičných SLA. Souběžně s nasazením ServiceDesku 365 probíhalo zavedení systému ServiceDesk 365 Asset Management a Monitoring za účelem zefektivnění správy majetku, který byl do té doby evidován v excelovských tabulkách. Systém byl v rámci pilotního projektu…

  • Projekt byl věcně rozdělen na dvě oblasti, které však byly řešeny zároveň: Oblast Operativní evidence ICT majetku, kdy došlo k převodu operativní evidence IT majetku ze stávajících evidencí do ServiceDesk 365 Asset Managementu, a oblast Podpory uživatelů, kde byl klíčovým výstupem Katalog služeb, rozdělený na služby používané přímo zákazníky a na podpůrné služby ČP. Zásadní úlohou nasazení…

  • ServiceDesk 365 lze jednoduše nasadit do již běžícího provozu za využití jakéhokoliv systému a v jakékoli organizaci. Škálovatelnost a velmi snadná integrace je jedna z předností tohoto produktu. Propojení s prostředím zákazníka dává možnosti řídit a evidovat a poskytovat informace nejen o ICT majetku, ale také o uživatelských účtech zaměstnanců. Jednoduchost a přehlednost aplikace umožnuje…

  • Cílem projektu bylo nasazení CMDB a zavedení Configuration managementu ve společnosti AVG a bezpečný sběr informací jak z interní části společnosti, tak z části, která vyvíjí antivirové programy a analyzuje viry. Projekt byl také výjimečný tím, že během celého projektu byla věnována pozornost především na vzdělávání všech klíčových IT zaměstnanců na relevantní části metodiky ITIL. Toto vzdělávání…

  • Celý projekt se uskutečnil podle předem odsouhlaseného projektového plánu. Zaměstnanci společnosti ServiceDesk 365 správně chápali potřeby ŠKODA Auto a.s. Zkušenosti společnosti ServiceDesk 365 pomohly v optimalizaci inventarizačních procesů. Systém ServiceDesk 365 je integrován do platformy Microsoft, což se projevuje například schopností řídit interní oprávnění přes Active Directory a automatickým přihlašováním do všech částí systému bez nutnosti zadávat…

  • Ministerstvo zemědělství ČR eviduje 2250 kusů výpočetní techniky ve 12 budovách (nepočítaje další zařízení jako tiskárny monitory apod.) a 1380 výpočetní techniky v podřízených organizacích a agenturách. Na této výpočetní technice provozuje přes 800 služeb jak interních tak mimo rezort MZe. Projekt implementace služeb ServiceDesku 365 byl zaměřen na pokrytí procesů ITSM a evidenci majetku. V rámci…

  • Projekt byl zaměřen na zmapování a dokumentaci zažitých procesů fungování procesního rámce ITSM. Soupis a optimalizace procesů řízení ICT v oddělení sekce technické probíhalo po dobu 6 měsíců a výstupem je procesní mapa včetně norem s pracovními postupy. Po dokončení sběrové a analytické fáze byla provedena optimalizace a standardizace procesů, která se odrazila v aktualizaci dokumentace.
    Takto zpracované…

  • Cílem projektu bylo zlepšení vztahu s businessem vytvořením jednoho kontaktního místa pro evidenci a řízení požadavků. Zavedení jednoho kontaktního místa a nasazení procesů řízení z oblasti ITSM přineslo spokojenost a úspory v oblasti poskytování služeb celé společnosti. Klíčovou částí se pak ukázal proces zavedení Databáze znalostí a Řízení konfigurací s CMDB (Configuration management database). Sdílení known-how a…